Modelowanie elementów blaszanych w ZW3D CAD CAM

 

 Arkusze blach zw3d

Rys 1. Element Blaszany


ZW3D to popularne, nowoczesne rozwiązanie CAD/CAM do projektowania produktów, form wtryskowych i obróbki CNC. Oprócz tych zastosowań program ZW3D umożliwia także projektowanie arkuszy blach dla przemysłu.

Konstrukcje blaszane są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. przemysł motoryzacyjny, elektronika, produkcja AGD (sprzęt gospodarstwa domowego i sprzęt kuchenny). Poza funkcjonalnymi potrzebami projektowymi kluczowym aspektem projektowania części blaszanych jest możliwość rozwijania projektów. To pozwala projektantowi uzyskać rozłożony arkusz blachy w celu wycięcia go na maszynie.
Program ZW3D posiada oddzielny zestaw narzędzi do projektowania części blaszanych, jak pokazano na karcie Arkusza Blach (Patrz rysunek 2).

 

Arkusze blach interfejs

Rysunek 2: Interfejs Arkusza BlachPraca w programie jest podobna do konkurencji, gdzie wszystko odbywa w oparciu o drzewo historii. Dzięki temu możemy w szybki i prosty sposób wprowadzać zmiany w projekcie. Dodatkowym atrybutem jest możliwość stworzenia dokumentacji 2D z pokazaniem i opisem linii gięcia dla modelu rozłożonego, złożonego, jak również umieszczenia kolejnych etapów gięcia.

Możliwości ZW3D przy projektowaniu arkuszy blach:

Pełne i częściowe odgięcia


Oczywiście w programie ZW3D znajdują się takie podstawowe funkcje jak: Pełne i Częściowe odgięcie krawędzi. Pierwsza z nich jest dodawana na całej długości zaznaczonej krawędzi, przy drugiej natomiast mamy wybór czy interesuje nas szerokość odgięcia i odległość od początku krawędzi, czy odległość od obu końców. W obydwu operacjach możemy sterować kątem i promieniem zagięcia, jak również długością czy współczynnikiem K. Współczynnik K możemy wpisać sami lub skorzystać z odpowiednich tabel w pełni edytowalnych przez użytkownika (Rysunek 3.)

Arkusze blach odgięcia krawędzi

Rysunek 3: Pełne i częściowe odgięcia krawędzi

 

Wyciągnięcie odgięcia


W pewnych przypadkach modelowanie arkusza blachy, zaczynając od płaskiej podstawy nie jest wygodną metodą. Dlatego w ZW3D możemy również tworzyć modele giętych blach przy pomocy szkicu zarysu bocznego. Program sam umieści zaokrąglenia i oznaczy je jako gięcia. W ten sposób mamy pełną kontrolę nad długościami segmentów arkusza i kątami gięcia (Rysunek 4).

arkusz blachy wyciągnięcie ze szkicuRysunek 4: Wyciągnięcie arkusza blachy ze szkicu zarysu bocznego


Zagięcie wzdłuż linii


Operacja gięcia wzdłuż linii może być wykorzystana zarówno do odwrócenia procesu tworzenia, gdzie najpierw rysujemy rozłożony kształt, a potem go zaginamy. Funkcja ta dobrze się sprawdza przy zaginaniu narożników blach, dodając naturalne skręcenie blachy na bokach, jak na obrazku poniżej (Rysunek 5.)

arkusz blachy zagięcie wzdłuż liniiRysunek 5: Efekt zagięcia wzdłuż linii.


Zagięcie po profilach


Program ZW3D tworzy bezpośrednie wyciągnięcie blachy po profilach. Należy tylko narysować górny i dolny profil, a następnie użyć funkcji Zgięcie po profilach, żeby utworzyć kołnierz - jak to zostało przedstawione na rysunku 6.

arkusze blach zagięcie po profilach

Rysunek 6: Zagięcie po profilachWyciągnięcie odgięcia po ścieżce


Dzięki tej operacji mamy możliwość stworzenia blachy z odgięciem wzdłuż ścieżki krawędzi. Jak widać na obrazku (Rysunek 7) możemy dodawać kołnierze na zaokrągleniach i prostych krawędziach w tej samej operacji.

 

arkusz blachy wyciągnięcie odgięcia po ścieżce
Rysunek 7: Wyciągnięcie kołnierza po ścieżce.


Zamykanie narożników 


ZW3D zawiera szereg opcji zamykania narożników w arkuszach blach. Możemy wydłużyć same płaskie części blach lub zrobić zamykanie narożników wraz z częścią giętą. Druga opcja dodatkowo umożliwia użytkownikowi szereg różnych konfiguracji: narożnik ze stykającymi się krawędziami, z małą przerwą miedzy nimi (Rysunek 8), z podcięciem obróbkowym o różnych kształtach (koło, kwadrat, U, V) (Rysunek 9), z zamykaniem pierwszego stopnia, czy całego kołnierza.

arkusze blach zamykanie narożników ukosowanie

Rysunek 8: Ukosowanie narożników

arkusze blach zamykanie narożników podcięcia obróbkowe

Rysunek 9: Różne typy podcięć obróbkowych


Przetłoczenie Otwarte (Konstrukcja Żaluzji)

Przetłoczenia otwarte są szeroko używane do tworzenia otworów wentylacyjnych. Funkcja tworzenia otwartych przetłoczeń w ZW3D ułatwia tworzenie żaluzji, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu (patrz rysunek 10.). Dodatkowo, można użyć funkcji szyku, żeby przyspieszyć tworzenie żaluzji.

 

arkusze blach tworzenie żaluzji

Rysunek 10: Tworzenie żaluzjiPrzetłoczenie

 

Usztywnienia i obszary wykrawania to podstawowe wymagania do projektowania części blaszanych i ZW3D posiada funkcję Przetłoczenia do tworzenia różnego rodzaju wzorów (patrz rysunek 11.). Jest również możliwość stworzenia przetłoczenia z urwanym dnem, czyli tak zwany poszerzony otwór.

Arkusze blach ZW3D CAD przetłoczenie

Rysunek 11: Tworzenie Przetłoczenia

Funkcja Rozłożenia

 

Jak już wspomniano wcześniej, nie ma nic ważniejszego w procesie projektowania części blaszanych, jak rozkładanie projektów - poza samym projektowaniem, oczywiście! Po rozłożeniu, można obliczyć powierzchnię blachy, zaprojektować tłocznik, wyciąć przygotówkę itd. Program ZW3D daje możliwość stworzenia dokumentacji 2D z automatycznym zaznaczeniem i opisem linii gięcia (kąt, promień, strona), na którym możemy dodać własne opisy, zwymiarować rysunek, pokazać szczegóły, itd. (patrz rysunek 12.). Dodatkowym atutem jest możliwość dodania widoku izometrycznego, umieszczenia blachy zarówno zagiętej, jaki i rozłożonej, czy utworzenia instrukcji gięcia.

Arkusze blach ZW3D funkcja rozłożenia

Rysunek 12: Rozłożenie gięcia, tworzenia rysunków i dodawanie wymiarówZaznaczanie zgięć

 

Zdarza się, że produkty zostały zaprojektowane w innym oprogramowaniu. ZW3D umożliwia importowanie plików z m.in. Catia, Creo (Pro/E), SolidWorks, NX, Inventor. Po zaimportowaniu pliku, można użyć ZW3D do oznaczenia zagięć, a następnie do rozłożenia produktu, naturalnie, można również edytować zaimportowany model do Twoich potrzeb.

 

Arkusze blach zaznaczanie zagięć

Rysunek 13: Zaznaczanie zagięć na importowanym modelu

Arkusze blach rozłożenie modelu po zaznaczeniu zagięć

Rysunek 14: Rozłożenie modelu po zaznaczeniu zagięć na importowanym modelu

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł o arkuszach blach pozwoli projektantom w lepszy sposób wykorzystać możliwości oprogramowania ZW3D CAD/CAM do pracy z blachami.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy, prosimy o kontakt: wsparcie@3dmaster.com.pl