zw3d_5xmachining_wys

ZW3D 5x Machining jest rozszerzeniem modułu ZW3D Premium i ZW3D 3x Machining, pozwalającym na generowanie obróbek w 4/5 osiach ciągłych (płynnych). Obsługiwane standardowe konfiguracje maszyn 5-osiowych:

- z uchylną głowicą (2 osie obrotowe, konfiguracja head-head)

- z obrotowym/uchylnym stołem (2 osie obrotowe, konfiguracja table-table)

- z uchylną głowicą i obrotowym/uchylnym stołem (2 osie obrotowe, konfiguracja head-table)

oraz maszyn 4-siowych:

- z podzielnicami

- ze stołem uchylnym/obrotowym

- z uchylną głowicą

Dodatkowo istnieje możliwość opracowania dedykowanego postprocesora, obsługującego inne konfiguracje maszyn.

Przykład obróbki z podzielnicą (zewnętrzna oś ciągła):

Frezowanie 5 osi

Przykład obróbki z osią uchylno-obrotową:

5 osi

Operacja obróbki powierzchni 5x

- tworzy ścieżkę narzędzia w oparciu o równoległe przejścia robocze pod kątem określonym przez użytkownika(w odniesieniu do osi X). Możliwa jest kontrola wierzchołka lub kontaktu narzędzia względem przedmiotu obrabianego.

obróbka powierzchni 5 osi zw3d cad_cam

Operacja styczna

Wykorzystuje powierzchnie sterujące do generowania ścieżki narzędzia w ten sposób, że powierzchnia boczna narzędzia pozostaje styczna do powierzchni sterującej. Powierzchnia czołowa narzędzia (punkt kontaktu) jest kontrolowany przez powierzchnie części.

Obróbka krzywe prowadzące 5x

Generuje 4 lub 5-osiową ścieżkę narzędzia na powierzchni przedmiotu obrabianego, której kształt jest uzależniony od krzywych prowadzących. Narzędzie może być ustawione na krzywej prowadzącej, po jej lewej lub prawej stronie lub program może być generowany dla środka kuli). Dodatkowo użytkownik może określić kierunek rzutowania krzywej. Podobnie jak w obróbce powierzchni, istnieje możliwość ograniczenia osi lub ich zakresu ruchu.

Krzywe prowadzace frezowanie 5 osi CAD_CAM

5x wpływ krzywych

Ścieżka narzędzia jest generowana pomiędzy krzywymi, przechodząc stopniowo od jednej krzywej do drugiej.

5x obróbka ścian

Generowanie ścieżki narzędzia z określonym punktem zaczepienia (kontroli) narzędzia lub też kontrola osi uzależniona od zadanego typu prowadzenia: po walcu, sferze, stożku, płaszczyźnie czy pierścieniu. Użytkownik może wybrać stronę prowadzenia powierzchni oraz zasadę prowadzenia (powierzchnia części lub powierzchnia sterująca). Dodatkowo określany jest kierunek głębokości.

Obróbka 5x izo powierzchnia prowadząca

Wykrycie izolinii (U lub V) powierzchni i wygenerowanie ścieżki narzędzia w zależności od krzywizny powierzchni. Definiowanie ścieżki narzędzia przez ilość przejść. Użytkownik może włączyć/wyłączyć obróbkę powierzchni prowadzącej oraz ograniczyć obróbkę ze względu na zakres i ilość osi.