1. Nowości ZW3D 2011 CAD/CAM

* Przegląd nowych funkcji

 

-----CAD-----CAD-----CAD-----CAD-----CAD-----CAD-----CAD-----CAD-----CAD-----

 

a. Bezpośrednia edycja i Szybka Edycja

b. Inteligentny wybór i Przyciąganie wyboru

c. Nowa wizualizacja wyświetlania

d. Biblioteka PartSolutions

e. Zarządzenie tabelą otworów

f. Przerwanie widoku

g. Formy i matryce